Lättäjalka - Hoito, syyt ja yleisimmät väärinkäsitykset

Tämän blogin tavoitteena on herättää uusia ajatuksia lättäjaloista ja syistä madaltuneiden holvikaarien takana. Näiden asioiden pohjalta saat vastauksen myös siihen, miksi paljasjalkakenkä voi auttaa tässä asiassa. Katso myös video, josta saat ohjeita lättäjalan hoitoon.

Fysioterapeutti Matti Melanen

Mie olen Matti Melanen, "Paljasjalka Fysio" ja Kipukaupan fysioterapeutti.

Mie toivon, että kun sie olet lukenut tämän kirjoituksen, oppisit ymmärtämään paremmin kehosi liikkumista ja sen yhteyttä kokemiisi ongelmiin.

Sekä toivottavasti myös yhdistämään pisteitä oman käyttäytymisesi sekä kehosi toiminnan välillä.

“Se, miltä joku asia näyttää paikallaan kertoo hyvin vähän siitä, miten se toimii käytännössä.”

Latuskajalka, lattajalka tai tuttavallisemmin lättäjalka on jalkaterän “virheasento”, jossa sen sisempi pitkittäinen holvikaari on laskeutunut alas niin, että jalkaterän koko sisäsyrjä tai osia siitä koskettaa maata.

Lättäjalat voidaan jakaa kahteen eri kategoriaan: toiminnallisiin ja rakenteellisiin. Niille ominaista on myös nilkan voimakas sisäkierto eli pronaatio, voidaan puhua myös ylipronaatiosta.

Pronaatio tai ylipronaatio ei ole diagnoosi. Pronaatio (ja sen vastaliike supinaatio) on liikesuunnan nimi kuten koukistus, ojennus, lähennys, loitonnus sekä sisä- ja ulkokierto.

Toiminnallisessa lättajalassa jalan asento korjaantuu varpaille nousun yhteydessä tai esimerkiksi askeleen työntövaiheessa alkutilanteesta huolimatta. Rakenteellisessa lättajalassa näin ei tapahdu.

“Jos sinulle on sanottu, että nilkkasi ovat ylipronaatiossa tarkoittaa se nilkkojen puolesta samaa kuin, että seisot polvet takalukossa eli yliojentuneina.”

Riemukaari

Kaari on tukeva rakenne. Joka on sitä vahvempi mitä enemmän siinä on päällä painoa.

Akvedukti

Sitä hyödyntämällä pystytään rakentamaan jopa tuhansia vuosia kestäviä monumentteja.

Jalkaterä

Vaikka jalkaterästä löytyy useampiakin kaarirakenteita, niitä ei ole tarkoitettu pysymään paikallaan.

Jalkojen tehtävä

Jalkojen tehtävä on kuljettaa meitä eteenpäin kävellessä tai juostessa, joiden aikana niiden tulisi pystyä suoriutumaan kahdesta eri tehtävästä. Jalkaterän holvikaarilla on näiden tehtävien suorittamisessa tärkeä rooli.

Jalkaterän tulisi pystyä mukautumaan alustaan ja vaimentaa näin kehoon kohdistuvaa kuormitusta. Tämän tulisi tapahtua askeleen tukivaiheen aikana, eli kun paino tulee jalalle.

Askeleen tukivaiheen aikana:

 • nilkka kulkee sisäkiertoon eli pronaatioon
 • jalan holvikaaret laskeutuvat alaspäin
 • jalkaterä ja varpaat leviävät

Tämä lista kuulostaa epäilyttävän paljon lättäjalan ominaispiirteiltä!

Tämän seurauksena:

 • kuormitus jakautuu laajemmalle alueelle
 • tasapaino on parempi, koska tukipintaa on enemmän
 • jalkaterän jousirakenteet jännittyvät kudosten venyessä ja ovat valmiita ampumaan askelta eteenpäin
 • Näitä ei pääse tapahtumaan mikäli jalan holvikaaret ovat aina “hyvässä asennossa”.

Jalkaterän tulisi myös pystyä muuttumaan tukevaksi vipuvarreksi, jolla työntää vauhtia eteenpäin. Tämä tapahtuu askeleen työntövaiheen aikana, joka tapahtuu järjestyksessä tukivaiheen jälkeen.

Askeleen työntövaiheen aikana:

 • nilkka nousee sisäkierrosta eli kulkee pronaatiosta supinaatioon
 • jalan holvikaaret nousevat ylöspäin
 • jalkaterä ja varpaat tiivistyvät, kun jalkaterän lihakset aktivoituvat

Tämän seurauksena:

 • keho pystyy tuottamaan paremmin voimaa alustaa vasten esimerkiksi kävellessä, juostessa, hypätessä ja nostaessa
 • Tätä ei pääse tapahtumaan mikäli jalka on koko ajan “lättänä”.
 • Tämä ei myöskään tapahdu kunnolla vaikka jalan holvikaaret olisi tuettu “hyvään asentoon” pohjallisilla.

Tukivaihe

Askeleen päälle tuleva kehon paino painaa jalkaterän holvikaaret matalammaksi ja levittää jalkaterää.

Nilkan koukistus

Nilkan koukistuminen työntövaiheen alussa vetää akillesjänteen ja plantaarifaskian kautta jalkaterän holvikaaria tiukemmaksi.

Varvastyöntö

Isovarpaan koukistuminen ylöspäin työntövaiheen lopussa viimeistelee jalkaterän holvikaaren tiivistymisen tukevaksi vipuvarreksi.

Jalkaterän muoto ja toiminta on seurausta monen eri rakenteen välisestä yhteistyöstä.

 • Jalkaterässä on 26 toisiinsa nähden liikkuvaa luuta.
 • Luiden välinen liike on mahdollista 33 nivelen ansiosta.
 • Nivelissä tapahtuvaa liikettä tuottaa ja hallitsee 20 jalkaterässä sijaitsevaa lihasta ja niihin vaikuttaa myös 13 säärestä laskeutuvaa lihasta.

Näiden kaikkien tulee tehdä yhteistyötä edellä mainittujen askeleen tehtävien tuottamiseksi. Lihasten epätasapaino, kireydet sekä heikkous johtaa jalan toiminnan sekä sen muodon ja asennon muuttumiseen. Jalan muotoon ja asentoon vaikuttaa näiden lisäksi myös lonkan ja lantion seudun toiminta. 

Perinteiset kengät vaikuttavat rakenteellaan jalan muotoon ja asentoon, jonka seurauksena jalkaterä ja sen holvikaaret sekä varpaat eivät pääse liikkumaan ja suoriutumaan tehtävistään.

Tämän seurauksena, ajan kuluessa jalkaterän nivelet jäykistyvät ja sen lihakset heikkenevät ja kiristyvät. Jalkaterä menettää muuntautumiskykyään ja pysyy siinä asennossa, jossa sitä eniten käytetään.

Tämä voi olla esimerkiksi lättäjalka.

“Autolla ajamista ei yleensä jatketa, jos siitä on puhjennut rengas. Lättäjalka on käytännössä sama kuin auton tyhjentynyt rengas, mutta silti myö jatketaan sillä kulkemista eikä tehdä asialle mitään.”

Perinteisen kengän anatomiaa

Kapeneva kärki

Kehon painon tullessa askeleen päälle tapahtuu jalkaterän ja nilkan pronaatio. Nilkka kiertyy sisäänpäin, holvikaaret laskeutuvat ja jalkaterä leviää.

Perinteinen kenkä estää tätä tapahtumasta ja heikentää pronaatiota hallitsevia lihaksia, joiden laiskuus johtaa lättäjalan muodostumiseen.

Korotettu kanta

Korotettu kanta asettaa jalkaterän kulkemaan alamäkeen. Tämän seurauksena kehon painopiste ei enää jakaudu tasaisesti kantapään ja päkiän välillä.

Jalan etuosan ja päkiän alue kuormittuu liikaa ja alueen lihakset väsyvät nopeasti tekemään pistämään vastaan kuormitukselle.

Väsyneet lihakset eivät jaksa kannatella holvikaaria kunnolla.

Pohjan rakenne

Perinteisen kengän päkiän alueella on piilossa yleensä hieman kupera pohja. Tällä kohdalla sijaitsee myös jalkaterän poikittaiskaari ja sen toimintaa ja asentoa hoitavat lihakset.

Kehän korotetun kantapään tuodessa kehon painoa enemmän päkiälle, poikittaiskaari joutuu suuremmalle kuormitukselle ja ajan kuluessa voi tipahtaa kengän muodostamaan kuoppaan.

Lättäjalan ongelma?

Lättäjalan ongelma ei ole se, että nilkka on pronaatiossa ja holvikaaret viistävät maata. Lättäjalan ongelma on se, ettei nilkka ja holvikaaret pääse tai osaa liikkua supinaatioon ja muodostaa tukevaa jalkaa.

Mikäli synnynnäiset epämuodostumat ja tapaturmat jätetään huomioimatta, syyt ongelmalle ovat karkeasti hyvin yksinkertaiset:

 • Jalkaterän ja nilkan nivelet ja kudokset ovat liian heikkoja ja kireitä tuottamaan supinaatiota ja tukevia holvirakenteita - elinikä passiivisuutta ja huonoja kenkävalintoja.

 • Jalkaterän ja nilkan nivelet ja kudokset olisivat tarpeeksi vahvoja ja joustavia tuottamaan supinaation ja tukevat holvirakenteet - mutta niitä ei pysty hyödyntämään, jos jalan toimintaympäristö (kenkä) on huono.

Molemmissa tapauksissa jalan toiminnan kannalta huonojen jalkineiden käyttöä kannattaa vähentää tai lopettaa kokonaan. Paljasjalkakengät ovat jalan toiminnan kannalta hyvä vaihtoehto.

Yhtälailla molemmissa tapauksissa jalkaterän liikkuvuudesta ja lihasten kunnosta huolehtiminen edistää jalan holvikaarten toimintaa. Vahvat lihakset sekä jäntevät jänteet tuottavat tukevan ja toimivan jalkaterän, joka myös näyttää ryhdikkäältä.

Katso videolta kolme harjoitusta, joilla voit saada lättajalkasi ruotuun!