YLEISET SOPIMUSEHDOT

1. YLEISTÄ

Nämä yleiset sopimusehdot sisältävät Kipu Solutions Oy:n (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) tarjoaman verkkopalvelun (jäljempänä ”Palvelu”) käyttöä koskevat ehdot sekä tuotteiden ja palveluiden tilausta ja toimitusta koskevat ehdot. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Kipu Solutions Oy:n ylläpitämässä verkkopalvelussa (www.kipukauppa.com).

Käyttämällä Palvelua, Palvelun käyttäjä (jäljempänä ”Asiakas”) hyväksyy nämä yleiset sopimusehdot ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Ehtoja sovelletaan sekä rekisteröityneen, että rekisteröitymättömän käyttäjän asiointiin palvelussa.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä yleisiä sopimusehtoja. Asiakas hyväksyy muutokset Palvelua käyttäessään. Kulloinkin voimassaolevat sopimusehdot ovat nähtävissä Palveluntarjoajan kotisivulla (www.kipukauppa.com).

Asiakas sitoutuu noudattamaan näiden ehtojen lisäksi yhteistyökumppaneiden erityisiä toimitusehtoja, rajoituksia tai ohjeita.

Verkkopalveluissa Asiakkaan henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön ja Kipu Solutions Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaselosteen mukaisesti.

2. PALVELUJEN SISÄLTÖ

Palvelut sisältävät Kipu Solutions Oy:n ja muiden mahdollisten yhteistyökumppaneiden kulloinkin tarjoamia palveluja, materiaalia sekä verkkokaupan kulloisenkin tuotevalikoiman mukaisessa laajuudessa. Palvelut sisältävät muun muassa osallistumismahdollisuuden kyselyihin, kilpailuihin ja yrityksen palvelujen ja tuotteiden kehitysohjelmiin.

Palveluntarjoajan tarjoamat Palvelut ja muut sisällöt ovat tarkoitettu vain Asiakkaan henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön.

Palveluiden koko sisältö, mukaan lukien kuvat, logot, tuotetiedot ja muut tekstit, videot, taulukot, tavaramerkit ja tuotemerkit, ovat Kipu Solutions Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden omistamilla tekijänoikeuksilla ja muilla aineettomilla oikeuksilla suojattua omaisuutta. Sisällön kaikki Immateriaalioikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle tai sen yhteistyökumppaneille.

Palveluissa voidaan käyttää tekniikoita, jotka vaativat kolmansien osapuolien tuottamien sovellusten ja lisäominaisuuksien asentamisen. Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan asentamien kolmansien osapuolien sovellusten ja lisäominaisuuksien toimivuudesta, niiden aiheuttamista häiriöistä ja virheistä, tai muista näihin liittyvistä tai niistä aiheutuvista vahingoista.

Palvelut voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivujen sisällöstä, toiminnasta tai muista ominaisuuksista.

Palveluntarjoaja ei takaa Palveluiden keskeytyksetöntä ja virheetöntä toimintaa. Ellei pakottavasta sääntelystä muuta johdu, Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, jotka johtuvat Palveluiden käytöstä tai käytön estymisestä. Palveluntarjoaja varaa oikeuden milloin tahansa ilman ennakkovaroitusta muuttaa, vaihtaa tai poistaa osia Palveluista.

3. REKISTERÖITYMINEN PALVELUUN

Palvelun käyttö ja Rekisteröityminen on ilmaista. Jotkin Palvelut edellyttävät, rekisteröitymistä palvelimelle. Rekisteröitymisen yhteydessä Asiakkaan tulee ilmoittaa pyydetyt henkilötiedot. Asiakkaan tulee myös valita itselleen salasana. Asiakas on vastuussa antamiensa henkilötietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään vahingoista, joista Asiakas saattaa kärsiä paikkansa pitämättömien tietojen johdosta. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa rekisteröinti, mikäli Asiakas ei ole ilmoittanut oikeita yhteystietoja tai Asiakas on toiminut muutoin vilpillisesti.

Käyttäjätunnus on henkilökohtainen. Asiakas vastaa käyttäjätunnuksellaan kirjautuneena tekemistään toimenpiteistä ja huolehtii, että hänen toimintansa on näiden Yleisten sopimusehtojen ja muiden Palvelun hyödyntämien palveluiden käyttöehtojen mukaista.

Käyttäjätunnusta ja salasanaa ei saa paljastaa eikä antaa kolmannelle osapuolelle. Palveluntarjoaja ei vastaa salasanan tai käyttäjätunnuksen sopimattomasta tai laittomasta käytöstä, mikäli Asiakas salasana paljastuu, arvataan, murretaan tai se joutuu ohjelmistovirheen kohteeksi. Kaikki Asiakkaan käyttäjätunnuksella tai salasanalla tehdyt toimet katsotaan tapahtuneen Asiakkaan toimesta.

Mikäli Asiakas tulee tietoiseksi salasanansa tai käyttäjätunnuksensa oikeudettomasta käytöstä tai mikäli salasanan tai Käyttäjätunnuksen luottamuksellisuus on vaarantunut, tulee Asiakaan ilmoittaa tästä välittömästi Palveluntarjoajalle tuki@Kipukauppa.com. Palveluntarjoaja voi tällöin oman harkintansa mukaisesti sulkea käyttäjätunnuksen sen väärinkäytön estämiseksi.

Kaikkien alaikäisten tai muutoin vajaavaltaisten tulee käydä nämä käyttöehdot läpi vanhempiensa tai edunvalvojansa kanssa sekä saada vanhempiensa tai edunvalvojansa hyväksyntä näille käyttöehdoille ennen palvelun käyttämistä ja rekisteröitymistä palveluun.

4. PALVELUN KÄYTTÄMINEN

Asiakas vastaa siitä, ettei hän Palvelun käyttäjänä tuota, lähetä, säilytä tai muutoin käsittele aineistoa, joka loukkaa tekijän- tai muita oikeuksia, lakia tai viranomaisten määräyksiä. Asiakas vastaa kaikista tekijän- tai muiden oikeuksien loukkaamisesta aiheutuvista vahingoista ja lisäksi loukkaaminen voi johtaa rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.

Tuottamalla mitä tahansa sisältöä (kuten tekstiä) Palveluihin, Asiakas sitoutuu antamaan Palveluntarjoajalle täyden, peruuttamattoman ja ilmaisen ei-yksinomaisen käyttöoikeuden käyttää tällaista sisältöä mihin tahansa tarkoitukseen millä tahansa tavalla.

Jotta Palveluntarjoaja voi käyttää Asiakkaan tuottamaa sisältöä, Asiakas vakuuttaa täten, että (i) Asiakkaan tuottama sisältö on Asiakkaan oman alkuperäisen työn tulosta eikä se riko mitään soveltuvaa lakia; ja (ii) Asiakkaalla on oikeus antaa Palveluntarjoajalle oikeus sisällön käyttämiseen yllä kuvatulla tavalla.

Jakamalla millaista sisältöä tahansa Palveluun Asiakas sitoutuu Palveluntarjoajan puolesta vastaamaan kaikista sellaisista kolmansien osapuolien esittämistä vaateista, kustannuksista (mukaan lukien kohtuulliset puolustautumiskustannukset), vahingoista, tappioista ja vastuista, jotka johtuvat Asiakkaan tuottaman sisällön esittämisestä.

Asiakas hyväksyy, että Palveluita, sen sisältöä käytetään Asiakkaan omalla vastuulla. Asiakkaan tulee itse arvioida Palvelussa tai Asiakkaalle muutoin palvelun puitteissa annettujen tietojen ja erityisesti liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvien tietojen soveltuvuutta Asiakkaalle, ottaen huomioon muun muassa Asiakkaan terveydentilan, fyysiset ominaisuudet sekä muut henkilökohtaiset olosuhteet. Asiakkaan tulee omaan terveyteen liittyvissä kysymyksissä konsultoida lääkäriä tai terveydenhuollon asiantuntijaa enne Palvelun käyttöä.

5. TAVAROIDEN TOIMITUSEHDOT

Tuotteet toimitetaan Posti Group Oyj:n tai DB Schenkerin toimituksina. Toimitusaika tuotteille on tavallisesti noin 2-5 arkipäivää (Yleiset juhlapyhät voivat vaikuttaa toimitusaikaan). Yksittäisen tilauksen tuotteet voidaan toimittaa tarvittaessa useammassa lähetyksessä.

Tilauksia toimitetaan seuraaviin maihin: Suomi, Austria, Belgium, Bulgaria, Cypros, Czechia, Denmark, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Croatia, Estonia, Ahvenanmaa.

Asiakas vastaa siitä, että hänen tilauksellaan ja asiakastiedoissaan antamansa tiedot ovat oikein.

Palveluntarjoaja ei vastaa verkkokaupasta riippumattomista viivästyksistä toimituksissa.

6. DIGITAALISTEN PALVELUIDEN TOIMITUSEHDOT

Sitova tilaus syntyy, kun Asiakas ostaa verkkokaupasta palvelun ja tilaus vahvistetaan.

Palvelu toimitetaan tilauksen syntymisen jälkeen Asiakkaalle sähköisesti.

7. HINNASTO

Tuotteiden ja palveluiden hinnat sisältävät arvonlisäveron, mutta eivät toimituskustannuksia ellei toisin ole mainittu.

Tuotteen toimituskulut maksetaan tilauksen maksamisen yhteydessä.

Tuotteiden ja palvelujen hinnat määräytyvät kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden hinnaston muutoksiin.

Mahdollisia etukoodeja voi käyttää vain yhden tilausta kohti. Erilaisia etuja ei voi yhdistää.

8. MAKSUTAVAT

Asiakas voi maksaa tuotteen tai palvelun ainoastaan Kipu Solutions Oy:n kulloinkin hyväksymillä maksutavoilla. Maksutavat ilmoitetaan tarkemmin Palvelussa.

9. TAVAROIDEN PALAUTUSOIKEUS

Tavaroilla on 90 päivän ilmainen palautusoikeus, kun palautus on tehty Palveluntarjoajan ohjeiden mukaisesti. Palautusoikeus lasketaan tavaroiden osalta siitä, kun tavara on vastaanotettu tai toimitus on Asiakkaan noudettavissa. Asiakkaan tulee rekisteröidä palautus, jonka jälkeen hän saa sähköpostiinsa ohjeet tuotteen palauttamista varten. 

Palautusoikeus koskee vain alkuperäispakkauksessa olevia käyttämättömiä ja myyntikelpoisia tuotteita. Tuotetta ei tule ottaa käyttöön ennen kuin tuotteen on päättänyt pitää. Kuluttajan on pidettävä tuote olennaisesti muuttumattomana ja vähentymättömänä siihen saakka, kunnes hän on päättänyt pitää tavaran. Tuotteiden tulee siis olla ehjiä, pesemättömiä ja käyttämättömiä, niissä ei saa olla hajuja, karvoja tai muita käytön jälkiä. Jalkineita saa testata sovituksen yhteydessä vain sisätiloissa. Palautuksen tulee sisältää alkuperäispakkaus sekä kaikki pakkaukseen kuuluneet osat, dokumentit ja pakkausmateriaalit.

Asiakas vastaa kokonaisuudessaan virheellisestä tai puutteellisesta palautuksesta koituvista kustannuksista.

Huomioithan, että ilmainen palautusoikeus ei koske poistotuotteita. Poistotuotteiden palautuksesta perimme 9,90 € suuruisen palautusmaksun.

Palveluntarjoaja palauttaa Asiakkaalle kaikki Asiakkaalta saadut suoritukset koskien palautettuja tuotteita, myös mahdolliset toimituskustannukset viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, kun yhtiö on saanut palautetut tuotteet takaisin varastolleen.

Mikäli Asiakkaan tilauksen toimitus on ollut ilmainen ja osapalautuksen jälkeen ilmaisen toimituksen raja alittuu, pidätetään toimituksesta aiheutuneet kulut (7,90€) rahojen palautuksen yhteydessä.

Tavaroiden noutamatta jättämistä ei pidetä tässä tarkoitettuna peruuttamisena.  Noutamattomista tilauksista Palveluntarjoaja veloittaa 14,90 € toimitus- ja käsittelykuluja.

10. TAVAROIDEN VAIHTO-OIKEUS

Tavaroilla on 90 päivän vaihto-oikeus, kun palautus on tehty Palveluntarjoajan ohjeiden mukaisesti. Palautusoikeus lasketaan tavaroiden osalta siitä, kun tavara on vastaanotettu tai toimitus on Asiakkaan noudettavissa. 

Ensimmäinen vaihtokerta on ilmainen. Toisesta vaihtokerrasta alkaen Palveluntarjoaja perii vaihdosta 9,90 € / vaihtokerta. Jos tarvitset useamman koon vaihdon tai haluat vaihtaa poistotuotteen kokoa, osta "Tuotteen vaihto/Noutamattoman paketin uudelleen toimitus" verkkokaupasta ja rekisteröi vaihto palautusportaalissamme käyttäen sen tilauksen numeroa, jolta olet tuotteita vaihtamassa.

Vaihto-oikeus koskee vain alkuperäispakkauksessa olevia käyttämättömiä ja myyntikelpoisia tuotteita. Tuotetta ei tule ottaa käyttöön ennen kuin tuotteen on päättänyt pitää. Kuluttajan on pidettävä tuote olennaisesti muuttumattomana ja vähentymättömänä siihen saakka, kunnes hän on päättänyt pitää tavaran. Tuotteiden tulee siis olla ehjiä, pesemättömiä ja käyttämättömiä, niissä ei saa olla hajuja, karvoja tai muita käytön jälkiä. Jalkineita saa testata sovituksen yhteydessä vain sisätiloissa. Jotta tuotteen voi vaihtaa, tulee palautuksen sisältää alkuperäispakkaus sekä kaikki pakkaukseen kuuluneet osat, dokumentit ja pakkausmateriaalit.

Asiakas vastaa kokonaisuudessaan virheellisestä tai puutteellisesta palautuksesta koituvista kustannuksista.

Huomioithan, että ilmainen vaihto-oikeus ei koske poistotuotteita. Poistotuotteiden vaihdosta perimme 9,90 € suuruisen palautusmaksun.

11. DIGITAALISTEN PALVELUIDEN PERUUTTAMISOIKEUS

Asiakkaalla on digitaalisten palvelujen osalta 14 päivän peruuttamisoikeus. Peruuttamisaika lasketaan kyseistä palvelua koskevan sopimuksen tekemisestä.

12. TAVARAN VIRHE

Kipukauppa vastaa omistamiensa tuotteiden virheettömyydestä voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Tuotteen virhetilanteessa kuluttajan on aina otettava yhteyttä ensin Palveluntarjoajan asiakaspalveluun lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tuki@kipukauppa.fi.

Kuluttajan valinnan mukaan toimitettu tuote voidaan vaihtaa tai tuotteen virhe voidaan korjata. Mikäli korjaustoimenpide osoittautuu mahdottomaksi tai aiheuttaa kohtuutonta vaivaa muihin korjaustoimenpiteisiin verrattuna palveluntarjoaja pidättää oikeuden kieltäytyä valitusta korjaustoimenpiteestä. Kuluttajalla on valintansa mukaan oikeus vaatia hinnanalennusta tai kaupan purkua mikäli virhettä ei ole mahdollista tai suositeltavaa korjata ja mikäli virhe on olennainen.

13. TAKUU

Takuu määräytyy valmistajan määrittelemien takuuehtojen mukaisesti. Olet velvollinen tutustumaan tuotteen mukana toimitettuihin takuuehtoihin ennen tuotteen käyttöönottoa. Takuuehdot löytyvät käyttöohjeista tai valmistajan osoittamasta verkko-osoitteesta.

Asiakkaan on ilmoitettava tuotteen virheestä takuunantajalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun Asiakas havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita.

Tuotteen takuun perusteella tapahtuva vaihtaminen tai korjaaminen ei pidennä tuotteen alkuperäistä takuuaikaa.

Takuuasioissa Asiakkaan tulee olla yhteydessä Palveluntarjoajaan tuki@kipukauppa.com.

14. MUUT EHDOT

Näihin Yleisiin sopimusehtoihin ja Kaikkiin Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välisiin mahdollisiin riita-asioihin sovelletaan Suomen Lakia.

Päivitetty 14.3.2024