Nivelrikko osa 1 - nivelten tehtävä liikkuvassa kehossa

Nivelrikko osa 1 - nivelten tehtävä liikkuvassa kehossa

Lukuaika 4 min.

Nivelrikko on aihe, joka on toistunut usein asiakkaidemme keskuudessa ja aiheuttaa runsaasti kysymyksiä. Kipukaupan asiantuntija, fysioterapeutti Matti “Paljasjalka Fysio” Melanen kertoo aiheen ensimmäisessä osassa nivelten toiminnasta ja terveydestä. 

Nivelrikko on maailman yleisin nivelsairaus. Se esiintyy useimmiten polvissa, lonkissa, sorminivelissä ja selkänikamien välisissä nivelissä.

Yleisimpiä oireita ovat liikkuessa paheneva jomottava kipu, joka useimmiten lievittyy levossa. Vaivaan liittyy aamujäykkyys, liikkumisen ja liikkeelle lähtemisen vaikeudet. 

Ymmärtääkseen nivelrikkoa tulee ensin ymmärtää nivelistä, sen osista ja lihaksista. Kaikki edellä mainitut niveltyvät toisiinsa saumattomasti ja niiden yhteistoiminnan ymmärtäminen auttaa hahmottamaan monimutkaisen kokonaisuuden.

Mikä on nivel?

Nivelet ovat rakenteita, jotka liikkuvat. Ne ovat luiden välisiä liitoksia, joiden ansiosta luut pääsevät liikkumaan toisiinsa nähden ja suuremmassa mittakaavassa ne mahdollistavat koko kehon liikkumisen. Ilman niveliä liikkuminen on mahdotonta. Luut ovat nivelessä liukuvassa kosketuksessa suhteessa toisiinsa ja ne yhdistyvät nivelpussin ja nivelsiteiden välityksellä. 

Nivelrakenteet tarvitsevat terveytensä ja toimintakykynsä ylläpitämiseksi liikettä. Ilman liikettä nivelet heikkenevät, kun niiden rakenne kangistuu ja liikuttamisesta tulee hankalampaa.

Ihmiskehossa on noin 300 niveltä, joista suurin osa on niin sanottuja synoviaaliniveliä, jotka ovat rakenteeltaan hyvin vapaasti liikkuvia. Näitä ovat esimerkiksi nilkka-, polvi-, lonkka-, olka-, kyynär- ja rannenivelet sekä sormien ja varpaiden nivelet. Synoviaaliniveliä yhdistää tietyt rakenteelliset seikat:

KUVASSA: Nivelrikossa rusto on merkittävästi ohentunut tai kulunut pois kokonaan, jolloin luiden päät pääsevät hankautumaan toisiaan vasten. Nivelruston tehtävänä on estää luiden hankautumista.

Nivelpussin tai -kapselin 

tehtävänä on suojata niveltä. Nivelpussi muodostuu sidekudoksesta ja kiinnittyy luiden päihin liittäen ne toisiinsa. Nivelpussi voi olla sijainnistaan riippuen tiukka tai löysä, mistä riippuu sen mahdollistama liikkeen laajuus. 

Nivelsiteet 

ovat nivelpussista jatkuvia rakenteita, joiden tehtävänä on estää nivelen luonnottomat liikkeet.

Nivelrusto

on tasainen ja kimmoisa kerros, joka peittää nivelen yhdistämien luiden pintoja. Nivelruston paksuus on riippuvaista nivelen rasitusalttiudesta ja käytöstä, polvinivelessä on siten luonnollisesti paksumpi rustokerros, kuin sorminivelissä. 

Nivelrusto on rakenteeltaan luistava ja kimmoisa, tämän seurauksena se mahdollistaa luiden esteettömän liikkeen, vaimentaa iskuja ja tarjoaa suojaa. Se kestää hyvin kulutusta ja suuriakin painerasituksia. Nivelrusto ohenee, jos sitä ei käytetä.

“Nivelrusto ohenee, jos sitä ei käytetä. Nivelruston tarkoitus on mahdollistaa esteetöntä liikettä ja ottaa vastaan iskuja. Jos sille ei tarjota liikettä tai iskuja, sitä ei käytetä, jolloin se ohenee ja toimii heikommin.”

Nivelrusto myös rappeutuu iän mukana, tosin elämäntavoilla ja liikunnalla on suuri merkitys nivelruston terveyden suhteen. On yleinen uskomus, ettei nivelrusto kykene uusiutumaan. 

Mutta todellisuudessa sen uusiutumis- ja paranemiskyky on vain hyvin hidasta - jota elämäntavat ja liikuntatottumukset todennäköisesti vielä hidastavat. Nivelruston terveydentilan ja toimintakyvyn heikkeneminen myös todennäköisesti havaitaan liian myöhäisessä vaiheessa suhteessa sen kykyyn uusiutua.

“Nivelruston kuntoa voi olla vaikea havaita, koska sitä ei tunne”

Tärkeää on myös huomata, että nivelrustossa ei ole hermotusta tai verisuonia. Nivelrustoa itseään ei voi siis tuntea, koska sieltä ei välity mitään viestiä. 

Aineenvaihduntansa puolesta nivelrusto joutuu myös turvautumaan diffuusioon eli aineen siirtymiseen suuremmasta pitoisuudesta tai paineesta pienempään.

Nivelrusto ei siis saa ravintoa suoraan verenkierrosta, vaan se joutuu keräämään ravintoaineita ympäristöstään, nivelpussin verisuonista, nivelnesteestä sekä luun verisuonista.

Nivelneste

on nivelpussin sisäpinnalta erittyvää liukasta ja öljymäistä nestettä, joka voitelee nivelen pintoja niin, että ne pääsevät liukumaan toisiinsa nähden ilman kitkaa ja kulutusta.

>>Tutustu Kipukaupan paljasjalkakenkiin>>

Lihasten rooli suhteessa nivelten toimintaan

Lihakset ovat rakenteita, jotka liikuttavat niveliä tai hallitsevat ulkopuolisten voimien tuottamaa liikettä nivelissä. Ne tarvitsevat terveytensä ja toimintansa ylläpitämiseksi liikettä

Ilman liikettä lihasten terveys ja toiminta heikkenevät, niistä tulee heikompia ja joustamattomampia. Sen seurauksena ne eivät pysty liikuttamaan niveliä tai hallitsemaan niiden liikettä yhtä tehokkaasti.

Kun niveltä ympäröivät lihakset heikkenevät ja kiristyvät, ne yleensä vetävät nivelen muodostavaa kahta luuta lähemmäs toisiaan, jonka seurauksena niveleen muodostuu ylimääräistä painetta.

Ylimääräinen paine heikentää nivelnesteen liikkumista nivelpussissa, jonka seurauksena nivelen rakenteiden nivelnesteen liikkeestä riippuvainen aineenvaihdunta vähenee ja niiden terveys heikkenee. Myös nivelpintojen kokema mekaaninen kuormitus lisääntyy ja aiheuttaa rakenteiden kulumista.

Lyhyesti tilannetta voisi kuvailla näin:

  • Jos et liikuta niveliäsi niistä tulee kankeita ja hankalia liikuttaa.
  • Jos et käytä lihaksiasi nivelten liikuttamiseen niistä tulee heikkoja, kireitä ja huonoja liikuttamaan niveliä.
  • Jos et liikuta niveliäsi olet automaattisesti myös käyttämättä lihaksiasi, joka johtaa kankeisiin niveliin sekä heikkoihin ja kireisiin lihaksiin.

Passiivinen elämäntapa ja yksipuolinen kuormitus


 

Nivelet tarvitsevat liikettä voidakseen hyvin ja pysyäkseen toimivina. Mitä monipuolisempaa liikettä nivelille tarjotaan sitä paremmin ne pystyvät myös reagoimaan yllättäviin tilanteisiin. Vielä parempi on, jos pystyy ylläpitämään jonkinlaista monipuolista liikettä tuottavaa rutiinia elämässä.

Tämä ei kuitenkaan yleensä toteudu. Puhtaasti siitä syystä, että arki jota elämme sisältää paljon ja usein toistuvaa yksipuolista liikettä ja siitä seuraavaa kuormitusta. Arkiset rutiinit ovat kehon käytön puolesta juurikin sitä: rutiinia - eli lukuisten toistojen seurauksena syntyneitä automaatioita ja tapoja käyttää kehoa.

"Kehosta tulee hyvä siinä mitä teet ja toistat eniten - ei siinä miltä haluaisit sen näyttävän tai miten haluaisit sen toimivan."

Tämä voi tarkoittaa kahvipurkin ottamista yläkaapin alimmalta hyllyltä, koska se on kätevää tai sohvalle lysähtämistä, kun lempisarja tulee televisiosta. Kumpikaan toiminnoista ei ole vaarallista tai vahingollista itsessään, mutta luovat ajan kuluessa rajoitteita kehon, nivelien ja lihasten toiminnalle.

Yksinkertaisia keinoja edistää nivelten terveyttä ja toimintakykyä niin terveille tai nivelrikosta kärsiville:

  • Kulje paljain jaloin tai käytä paljasjalkakenkiä.
  • Istu lattialla useammin.
  • Hyödynnä syväkyykkyä lepäämiseen istumisen sijasta.
  • Käytä syväkyykkyä lattian tasolla toimimiseen kumartumisen sijasta, esim. pyykkikoneen täyttö ja tyhjennys, alakaappien siivous, lapsen kanssa keskustelu
  • Laita usein käyttämäsi arkiset tarvikkeet esim. kahvipaketti ylähyllyille alahyllyjen sijasta.
  • Roiku välillä puun oksassa, tai hyödynnä leikkipuistojen kiipeilytelineitä. Tai ota ovenkarmista kiinni ja nojaa taaksepäin eri kulmissa.

"Pienillä muutoksilla arjessa pysyvämpiä tuloksia"

Kaikki edellä mainitut "harjoitteet" sisällytät helposti arkeesi eivätkä vaadi erikseen harjoittelua. Tällä tavoin muutat arkisia rutiinejasi kehon toimintoja paremmin ylläpitäviksi ja teet tuloksista pysyvämpiä.

Älä anna nivelrikon olla esteenä hyvälle elämälle!

P.S. Paljasjalkakenkien käyttö on myös helppo tapa lisätä jalkaterän pienten nivelten liikettä. 

Nivelrikko EI OLE este paljasjalkakenkien käytölle. Sen sijaan niiden käyttäminen kehittää ajan kuluessa kehon luontaista liikkuvuutta ja hallintaa sekä iskunvaimennusta, jotka voi lievittää niverikon oireita.