Selkäkipu - Kipujen ennaltaehkäisy ymmärtämällä selän anatomiaa

Selkäkipu - Kipujen ennaltaehkäisy ymmärtämällä selän anatomiaa

 Video: Alaselän venytys hermokipuihin

Selkäkivut on helpompi pitää poissa, kun ymmärtää selän anatomiaa

Ymmärtämällä selän rakennetta voi ennaltaehkäistä selkäkipuja tekemällä oikeanlaista liikuntaa. Jos jalkapohjat ovat kehon perusta, selkä on kehon tukipilari. Liikkuvuutta ja lihaksia parantamalla voi vähentää selän kuormitusta.

Selkärangan kolme osaa

Selkäranka voidaan jakaa kolmee osaan: kaularankaan, rintarankaan (yläselkä) ja lanneranka (alaselkä), jonka jatkona tulee risti- ja häntäluu. Koko selkäranka koostuu nikamista, joita kaularangassa on 7, rintarangassa 12 lannerangassa 5. 

Selkärangan tehtävänä on suojata selkäydintä, joka on osa keskushermostoa ja toimii aivojen sekä kehon osien viestikanavana. Selkärangan toinen tärkeä tehtävä on tukea vartaloa. Selästä kannattaa siis pitää hyvää huolta.

Selkäranka

Selkä muodostaa S-muotoisen yhdin eli siinä on kolme luonnollista kaarta. Kaularanka sekä lanneranka taipuvat koveraksi, muodostaen luonnollisen lordoosin. Rintaranka sen sijaan on kupera ja taipuu kyfoosiin. Kaikki kolme kaarta suojaavat vammoilta ja kuormitukselta, sopeuttaa liikkeisiin sekä lisäävät joustavuutta. 

Selän eri osat jakavat kehon painon ja kuormituksen, mutta lannerangan alaosa kaikkein eniten. Se kantaa pääosin koko kehon painon ja liikkuu kaikkein eniten.

Selkänikamat

Kuten mainittua, selkäranka koostuu nikamista, jotka ovat päällekkäin järjestäytyneitä pieniä luita. Nikamien välissä on tyynymäinen välilevy, jotka sisältävät hyytelömäistä nestettä. Välilevyjen lisäksi nikamat niveltyvät toisiinsa ns. fasettinivelten avulla, mitkä ohjaavat selän liikkeitä.

Nivelsiteet, lihakset ja jänteet kiinnittävät nikamat toisiinsa. Selkärangan S-muotoinen ryhti mahdollistaa selän monipuolisen liikkumisen ja joustavuuden, suojaa nikamia, välilevyjä ja selän kudoksia vaurioitumiselta.

Nikamien sisällä on onteloita, joista muodostuu koko selkäydinkanava, joka lähtee aivoista. Selkäytimen vieressä olevien aukkojen väleistä lähtee hermot, jotka lähettävät hermoimpulssit elimiin ja kohdelihaksiin, jotka mahdollistavat liikkeen.

Välilevyt toimivat nikamien iskunvaimentimina

Tyynymäiset välilevyt vaimentavat iskuja ja kuormitusta, joita selkään kohdistuu. Tällöin nikamat eivät hierrä toisiaan vasten. Välilevyn keskusosa on hyytelömäinen ja ulkopuolella on kipuhermojen päätteitä sisältävä kiinteämpi säiemäinen rengas.

Mitkä asiat vaikuttavat välilevyihin?

Tyynyn hyytelömäinen keskusosa tekee mahdolliseksi nikamien liikkeet eri suuntiin ja joustavuutta taipua sekä liikkua. On tärkeään ymmärtää, että välilevyjen koko, muoto ja joustavuus ovat riippuvaisia siitä, miten kehoa käyttää päivän aikana.

Terveet välilevyt täyttyvät nesteellä ihmisen nukkuessa, josta johtuu säiemäisen renkaan heikompi joustavuus heti aamulla verrattuna päivään. Siksi voimakkaat tai äkkinäiset liikkeet voivat herkemmin venähdyttää välilevyjä.

Päivän aikana välilevyn neste siirtyy pitkin tyynyä ja sieltä poistuu myös jonkin verran nestettä. Päivän päätteeksi välilevy painuu hieman kasaan. 

Ikääntyminen ja välilevyn rappeutuminen aiheuttaa nestepitoisuuden vähenemistä ja samalla selän liikkuvuus heikkenee. Selän hyvinvointia ajatellen liikkuvuuden harjoittaminen on ensiarvoisen tärkeää.

Välilevy

Kuvassa: Vasemmalla välilevyn pullistuma, jossa välilevy painaa hermoa. Oikealla tyynymäinen  välilevy (hyytelöminen keskusta, jota ympäröi säiemäinen rengas).

Välilevyn pullistuma

Välilevyn pullistuma on tilanne, jossa välilevy on pullistunut liiaksi ulospäin nikamien välissä ja saattaa painaa selkäydinhermoa (katso kuva yllä, vasen puoli). Useimmiten välilevyn pullistuma saattaa johtua esimerkiksi staattisesta asennosta, kun välilevy ei pääse palautumaan alkuperäiseen muotoonsa.

Välilevyn pullistuma saattaa aiheuttaa kipua ja jalkojen puutumista.

Lihakset ryhdin tueksi

Vahvat lihakset helpottavat hyvän ryhdin pitämistä ja tukevat nikamien ja välilevyjen muodostamaa selkärankaa. Hyväkuntoiset selkä-, vatsa-, pakara- ja reisilihakset auttavat poistamaan kuormitusta nikamilta ja välilevyiltä.

Yhteenveto

Selän merkitys keholle on merkittävä. Selkää kannattaa vahvistaa ja liikuttaa mahdollisimman monipuolisesti päivän aikana. Paljain jaloin kävely tai paljasjalkakenkien käyttö voi auttaa parantamaan kehon asentoa, jolloin selän rasitus on vähäisempää.

Riittävä nukkuminen on tärkeää monen muun asian lisäksi (mm. aivot, lihakset), kun nikamien välilevyt täyttyvät uutta päivää varten.

Selälle hyvää tekee:

  • Roikkuminen - Tekee tilaa nikamien väliin, jotta välilevyillä on tilaa palautua.
  • Monipuolinen liike (esim tasapaino harjoitukset) - Liikuttelee nikamia ja helpottaa välilevyjä.
  • Keskivartalon, pakaroiden ja reisien vahvistaminen - Helpottaa selän kuormitusta.
  • Paljasjalkakävely - Voi parantaa kehon asentoa ja helpottaa selkään kohdistuvaa kuormitusta.
  • Uni - Välilevyt täyttyvät ja valmistautuvat seuraavaan päivään.

Selän toiminnallisuutta parantavia harjoituksia

Video: Alaselän venytys roikkumalla

 

 

 Video: Alaselän venytys ja helpotusta säteileviin alaselkäkipuihin.

P.S. Tekstissä mainittiin selkärangan kolme eri osaa, joista kaularankaan voi vaikuttaa Niskakeinun avulla. Apuvälineen toiminta perustuu traktioon, joka venyttää nikamia toisistaan antaen tilaa välilevylle uusiutua.