Voiko vaivaisenluusta päästä eroon kävelemällä?

Tässä blogitekstissä tarkastellaan vaivaisenluun muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä pintaa syvemmältä.

Tekstissä käsitellään seuraavia asioita:

1. Miten vaivaisenluu muodostuu ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat?

2. Ovatko vaivaisenluut perinnöllisiä?

3. Poistavatko vaivaisenluun perinteiset hoitokeinot varsinaista ongelmaa?

4. Mitä vaivaisenluun korjaamisen eteen voi tehdä?

Fysioterapeutti Matti Melanen

Mie olen Matti Melanen, "Paljasjalka Fysio" ja Kipukaupan fysioterapeutti.

Mie toivon, että kun sie olet lukenut tämän kirjoituksen, oppisit ymmärtämään paremmin vaivaisenluun syntymiseen vaikuttavia tekijöitä.

Sekä toivottavasti myös yhdistämään pisteitä oman käyttäytymisesi sekä jalkojesi kunnon välillä.

Bunion, Hallux Valgus..

Vaivaisenluu on tilanne, jossa isovarvas on kääntynyt tyvinivelestään sisäänpäin. Se oireilee leposärkynä, sekä kipuna liikkuessa. Pahimmillaan tyviniveleen voi muodostua nivelrikko.

Vaivaisenluuta ei tulisi tarkastella yksittäisenä ongelmana, vaan aina osana suurempaa kokonaisuutta.

Miten vaivaisenluu muodostuu ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat?

Perinteinen kenkä

Perinteiset kengät vaikuttavat rakenteellaan jalan toimintaan estäen jalan luontaisia mekanismeja tapahtumasta. Jalat eivät pääse tekemään omia töitään kävelyn aikana.

Ajan kuluessa jalka mukautuu kengän muottiin.

Kävelytyyli

Käveleminen kahdella jalalla on ihmiselle ominainen tapa liikkua. Askeleen aikana kehossa tulisi tapahtua tiettyjä asioita, jotta kävely "toimisi oikein".

Käveleminen on kuitenkin mahdollista ilman näiden asioiden tapahtumista kehossa.

Passiivinen elämäntapa

Ympäristö määrittelee sen miten liikutat kehoasi päivittäin. Mikäli keho ei pääse kokemaan liikettä ja aktiivisuutta säännöllisesti, se alkaa kangistumaan ja toimimaan huonommin liikkuu.

Kehon kangistuminen muuttaa tapaasi kävellä.

"Perinteisen kengän malli on suurimpia syitä vaivaisenluun muodostumiselle."

Suurin vaivaisenluun syntymiseen vaikuttava tekijä on liian pieni ja jalan toiminnan kannalta väärän mallinen kenkä. Vaivaisenluun muodostuminen on seurausta kehon luonnollisesta mukautumiskyvystä suhteessa ympäristöön sekä tapaan, jolla sitä käytetään.

Eli suomeksi käännettynä missä (ympäristö), millä (kengät) ja miten (tyyli) kävelet?

Kävellessä, painon tullessa askeleen päälle jalkaterän ja varpaiden olisi tarkoitus levitä kuljettavaa alustaa vasten. Paljasjalkakengissä näin pääsee tapahtumaan, kun kenkä ei rakenteellaan estä jalan liikkumista.

Kenkäteollisuudessa on kuitenkin päätetty, että muodikkaan kengän levein osa on päkiän alue, kun taas luonnollisesti toimivan jalan levein osa on maata vasten levinneet varpaat.

Tämä ristiriita kengän rakenteen ja jalan toiminnan välillä tuottaa olosuhteet, jossa vaivaisenluulla on mahdollisuus alkaa ajan kuluessa muodostumaan.

Toinen vaivaisenluun muodostumiseen vaikuttava merkittävä tekijä on se miten kävelet.

Jalkaterän tulisi kävellessä osoittaa suoraan eteenpäin. Kun näin tapahtuu kuormitus pääsee kulkemaan linjassa 1. jalkapöydän luun sekä isovarpaan kautta. Kyseiset rakenteet ovat evoluution seurauksena muodostuneet vahvoiksi ja tukeviksi juuri tämän vuoksi.

Mikäli jalkaterä osoittaa kävellessä ulospäin, luodaan olosuhteet, jossa varvas kääntyy sisäänpäin. 

Tämän toistuessa jokaisella askeleella viikkojen, kuukausien ja vuosien kuluessa kehon rakenteet alkavat antaa myöten ja isovarpaan tyvinivelen kulman muutos jää pysyvämmäksi.

Perinteisen kengän kapeneva kärki nopeuttaa tämän prosessin tapahtumista.

Jalkaterän ulospäin kääntyminen on yleensä kehon kompensaatio eli korvaava liike nilkkanivelten tai lonkkanivelten tai molempien liikkuvuuden puutteelle. 

Perinteisen kengän korko vähentää nilkan liikettä kävelyn aikana. Toistuva istuminen jumittaa lonkan ja lantion seudun toimintaa. On helpompaa kääntää jalkaterä ulospäin kuin kulkea näiden tiukkuuksien läpi.

“Heti paljasjalkakengät saatuani käytin niitä koko päivän. Kotiin palatessa ei jalkoja pakottanut, edes oikean jalan vaivaisenluuta.” 
-Tarja

Vaivaisenluiden muodostuminen on monen tekijän summa.

Geenit

Vanhempien geeniperimä määrittelee kehon mittasuhteita sekä kudosten rakennusmateriaalien välisiä suhteita, jotka luovat rakenteellisen pohjan kehon toiminnalle.

Se miten kehoa liikutetaan, ja millaiseksi se muuttuu on yksilön käyttäytymisen seurausta.

Ympäristö

Moderni ihminen elää itse rakentamassaan, keholle luonnottomassa ympäristössä. Ympäristöllä voidaan tarkoittaa kaikkea kaupunkisuunnittelusta vaatteisiin ja jalkineisiin, joita käytämme.

Ympäristö määrittelee siinä käyttäytymistä ja keho liikkumista.

Käyttäytyminen

Arki pyörii opittujen rutiinien ympärillä. Rutiinit muodostuvat erilaisista tavoista käyttää kehoa. Ulkopuolisten ympäristötekijöiden lisäksi niitä ohjailee myös yhteiskunnan arvot, normit sekä säännöt.

Passiivinen elämäntapa ja liikkumattomuus ovat näiden seurausta.

Ovatko vaivaisenluut perinnöllisiä?

Ei, vaivaisenluut eivät periydy.

Alttius vaivaisenluun muodostumiselle periytyy mutta sen muodostumista johtaa edelleen ulkoiset edellä mainitut kuormitustekijät.

Geenien mukana periytyy kehon pohjapiirustukset sekä kudosrakenteiden tyyppi ja ominaisuudet, kuten esimerkiksi sidekudoksen sisältämän elastaanin ja kollageenin välinen suhde.

Pehmeämpi ja joustavampi kudosrakenne on alttiimpaa rakenteellisille muutoksille, kuten vaivaisenluun muodostumiselle, suhteessa sitkeämpään kudosrakenteeseen.

Vaivaisenluusta kärsivät useammin naiset kuin miehet. Geeniperimän tuijottamisen sijaan asiaa voisi tarkastella seuraavista näkökulmista:

- Miesten jalkineet ovat yleensä suurempia ja käytännöllisempiä.

- Hormonitoiminta raskauden aikana vaikuttaa kudosten ominaisuuksiin tehden niistä joustavampia. Raskaus myös kuormittaa jalkoja enemmän.

Kenkä on ympäristö, jossa jalka joko pääsee liikkumaan tai ei pääse liikkumaan. Jos se ei pääse liikkumaan jalan rakenteen ja toiminnan muuttuminen on luonnollinen seuraus.

Ei siis ole kovin odottamatonta, että vaivaisenluut näyttävät seuraavan äidiltä tyttärelle.

“Aivan loistavat kengät!! Alkava vaivaisenluu toisessa jalassa osoittaa suoristumisen merkkejä jo nyt kuukauden päivittäisen käytön jälkeen. Toinen ja pahempi ollut tyytyväinen ja jalkapöytä oireeton."
-Maija-Liisa

Poistavatko vaivaisenluun perinteiset hoitokeinot varsinaista ongelmaa?

Kirurginen operaatio

Operaatiossa oikaistu vaivaisenluu voi helpottaa sen aiheuttamia oireita, mutta ei muuta kävelytyyliä, ympäristöä missä kävellään, eikä jalkineita millä kävellään.

Mikäli näissä ei tapahdu muutosta samat kuormitustekijät, jotka johtivat vaivaisenluun muodostumiseen pysyvät ennallaan.

Ortoosit

Erilaisilla ortooseilla ja yksilöllisillä tukipohjallisilla voidaan helpottaa vaivaisenluun aiheuttamia oireita.

Mutta kuten kirurgisen operaationkin suhteen, mikäli ympäristöä ja käyttäytymistä ei muuteta ongelmaan johtaneet kuormitustekijät säilyvät.

Harjoittelu

Perinteisistä keinoista aktiivinen harjoittelu on kehon toiminnan kannalta hyvä vaihtoehto.

Mikäli siihen yhdistetään jalan toiminnan kannalta paremmat kengät on mahdollista saavuttaa pysyvämpiä tuloksia.

"Leikkaus ei poista vaivaisenluun juurisyytä."

Vaivaisenluun suoristamiseksi, toiminnallisen tai esteettisen haitan korjaamiseksi, yleisimmin käytetty keino on operaatio, jossa isovarpaan luu sekä 1. jalkapöydän luu oikaistaan parempaan linjaan. 

Leikkaus voi helpottaa vaivaisenluusta johtuvia kiputiloja, mutta se ei poista vaivaisenluun muodostumiseen johtanutta toiminnallista ongelmaa.

Kirurgisessa operaatiossa oikaistu vaivaisenluu voi siis kääntyä takaisin.

Vaivaisenluun oireita voi hoitaa konservatiivisemmin erilaisilla tukipohjallisilla tai ortooseilla. Tähän yhdistetään yleensä myös erilaiset jalkaterän lihasvoimaharjoitukset.

Siinä missä aktiivinen harjoittelu on passiivista hoitoa parempi. Positiivisia tuloksia saa odottaa pidempään, jos kapeiden kenkien käyttöä jatketaan.

Muista, että kivuton vaivaisenluu on edelleen toiminnallinen ongelma ja estää kehoa toimimasta kunnolla. 

Kivuttomuus ei ole merkki siitä, että keho toimii oikein.

“Olen päälle 70 ikäinen mies ja liikun kohtalaisesti. Normaali jalkineet aiheuttivat paljon ongelmia jalkoihin, molemmista jaloista on leikattu vaivaisenluut. Hankittuani Paljasjalka Vaelluskengät lähes kaikki vaivat ovat hävinneet jaloista.”
-Harry

Mitä vaivaisenluun korjaamisen eteen kannattaisi tehdä?

Lopeta perinteisten kenkien käyttö

Mikäli vaivaisenluusta haluaa päästä eroon täytyy yhtälöstä poistaa tekijä, jolla on suurin vaikutus sen muodostumiseen.

Lopeta tai vähennä perinteisten kenkien käyttöä.

Käytä varpaiden erottajia

Kun varsinainen syyllinen on poistettu on aika aloittaa varpaiden ja jalkaterän kuntouttaminen tekemään työnsä kunnolla.

Kenkien käytön aiheuttamien kudosten tiukkuuksien purkamiseen voi käyttää erilaisia työkaluja, kuten varpaiden erottajia.

Lisää liikettä päivään

Perinteisen kengän käytön lopettaminen antaa jalkaterälle mahdollisuuksia liikkua enemmän.

Passiivisen elämäntavan muuttaminen aktiivisemmaksi tarjoaa muulle keholle saman mahdollisuuden - ja sitä varten ei tarvitse lähteä kuntosalille.

"Lopeta ongelman ruokkiminen."

Ensimmäinen asia on vähentää tai lopettaa perinteisten kenkien käyttö.

Niin kauan, kun käytät perinteisiä kenkiä ylläpidät olosuhteita, joissa vaivaisenluulla on mahdollisuus kehittyä ja olla muuttumatta, hoitokeinoista huolimatta.

Jalkaterän ja varpaiden tulisi levitä askeleen tukivaiheen aikana. Paljasjalkakengissä jalat pääsevät toimimaan luonnollisesti, kun kenkä ei rakenteellaan estä niiden liikettä.

Toinen asia on käyttää erilaisia työkaluja, kuten esimerkiksi varpaiden erottimet.

Pelkkä kengän vaihto ei automaattisesti tarkoita, että varpaat osaisivat levitä. Ne saattavat tarvita apua.

Kolmas asia on monipuolisen liikkeen lisääminen päivään. Liikuta kehoa ja sen eri osia päivän aikana useampaan eri suuntaan, kulmaan ja asentoon.

"Olen pitänyt paljasjalkakenkiä kuukauden päivät. Molemmissa jaloissani on vaivaisenluu ja toisesta se on leikattu. Olen ollut tosi tyytyväinen näihin! Yllätyin kuinka mukavat ovat, suosittelen!"
-Leila

Miten lisätä liikettä päivään?

Paljaat jalat

Kävele paljain jaloin mahdollisimman paljon. Käytä paljasjalkakenkiä tilanteissa, joissa et pysty kävelemään paljain jaloin.

Lattia

Istu enemmän lattialla tuolien sijasta. Kokeile kuinka monessa eri asennossa voi istua.

Syväkyykky

Vietä aikaa syväkyykyssä ja koukista polviasi kumartumisen sijaan, kun teet arkisia askareita lattian tasolla.

"Keho on kokonaisuus joka on (kehon)osiensa summa."

Muista, että jos nämä asiat tuntuvat tällä hetkellä hankalilta tai täysin mahdottomilta, ne ovat suurelta osin seurausta siitä, että kehoa ei ole käytetty tällä tavalla pitkään aikaan.

Mikäli omat keinot eivät riitä, voi aina ottaa yhteyttä paikalliseen asiantuntevaan fysioterapeuttiin tai jalkaterapeuttiin ja edistää asiaa heidän kanssaan.

Kun kehon eri osat alkavat liikkua paremmin, ne alkavat toimia paremmin myös kokonaisuutena.

Ajan kuluessa tämä kuormituksen muutos johtaa tilanteeseen, jossa vaivaisenluulla on mahdollisuus alkaa suoristumaan itsestään - eikä sinun tarvitse välttämättä tehdä muuta kuin kävellä.

Mikäli ongelman ytimeen tarttuminen kiinnostaa, voimme tarjota siihen työkalut.

Alla olevista linkeistä pääset tutustumaan paljasjalkakenkävalikoimaamme sekä varpaiden erottajiin.

Paljasjalkakengät - Collection

Tutustu tuotteeseen

Villit Varpaat - varpaiden erottajat

Tutustu tuotteeseen