Niskakeinu turvallisuus ja millaiset haitat pitää huomioita - Fysioterepeutti vastaa

Fysioterapeutti vastaa - Onko Niskakeinun käyttö turvallista?

Tilanteita, joissa on suositeltavaa tutkituttaa niska ja kaularanka ammattilaisella 

Joskus niskassa ja pään alueella on tuntemuksia, jotka voivat viestiä ammattilaisen hoidon tarpeesta eikä Niskakeinua tule käyttää ennen tutkimuksia.

Jos seuraavia oireita esiintyy arjessa pään ja kaularangan liikuttamisen yhteydessä, on ammattilaisen konsultointi tärkeää:

  • Huimaus - Pään liikuttamisen tai kääntämisen yhteydessä
  • Pahoinvointi - Pään liikuttamisen tai kääntämisen yhteydessä
  • Näön sumeneminen  
  • Kuulon muutokset
  • Vaikeudet niellä tai muodostaa puhetta - Pään liikuttamisen tai kääntämisen yhteydessä
  • Tuntomuutokset kasvojen alueella - Tunnottomuus ja kihelmöinti pään liikkuttamisen yhteydessä
  • Hengenahdistus - Pään ja niskojen liikuttamisen yhteydessä

Mikäli esteitä Niskakeinun käytölle ei tutkimuksille ilmennyt, voit käyttää apuvälinettä turvallisesti.